Odata – op eenduidige manier elektronisch beschikbaar stellen van data

OData – Het Open Data Protocol Via het Open Data Protocol kan (overheids-)data op eenduidige manier elektronisch beschikbaar worden gesteld aan het publiek op een wijze dat programmeurs hier makkelijk gebruik van kunnen maken voor allerlei toepassingen. Vanuit (combinaties van) dit soort data kunnen veel nieuwe soorten diensten en apps ontwikkeld worden. Ik vind het […]

Continue Reading

Informatie Visualisatie – Perceptual Edge

Informatie Visualisatie – Perceptual Edge Informatie visualisatie: hoe kun je informatie of zo’n manier visualiseren dat je er effectiever mee kunt communiceren? Of misschien nog eenvoudiger, hoe zorg je ervoor dat je middels een tabel of grafiek datgene overbrengt wat je wilt over brengen? Uitstekende voorbeelden hoe het wel en hoe het niet moet en de […]

Continue Reading

Enneagram Institute: Verdieping van inzicht in de menselijke aard

Don Riso en Russ Hudson hebben als respectievelijk oprichter en directeur van het Enneagram Institute veel werk verricht op het gebied van het enneagram. Volgens hen is het enneagram een werkbaar model dat recht doet aan de menselijke diversiteit. Een werkbare persoonlijkheidstypologie voor een verdieping van het inzicht in de menselijke aard. Welk van de negen […]

Continue Reading